“Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder.”

* Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 30