“Allâh Teâlâ, kulunun tevbesini, canı boğazına gelmediği müddetçe kabûl eder.”

(Tirmizî, Deavât, 98/3537)