“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”

(Buhârî, Rikak 28; Müslim, Cennet 1.)