Bakara Suresinin sonunda iki ayet vardır.
Her kim bunları bir gecede okursa,
Cenâb-ı Hakk’ ın koruma ve himâyesi için ona yeter.

(Buhari, Fezaili Kuran: 10)