“Cennet size, ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.”

* Buhârî, Rikak 29.