Ebu Zerr (r.a.) anlatmıştır:
Hz. Peygamber (a.s.) “Cebrail (a.s.) bana gelip, Ümmetimden hiç bir şeyi Yüce Allah’a ortak koşmadan ölenin, Cennete gireceğini müjdeledi” buyurmuştur. Bunun üzerine ben, o adam zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da mı? dedim. Hz. Peygamber, “Zina etmiş ve hırsızlık yapmış olsa da” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 137