“Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır.”

* Müslim, Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî