Gerçekten takva sahibi olanlar,
cennetlerde ve pınar başlarındadır.

Oraya esenlikle ve güvenlikle girin.

Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) sıyırıp-çektik,
kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.

Orda onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler.

(Hicr Suresinin 45-48. Ayetleri)