İnsanların en hayırlısının kim olduğunu size haber vereyim mi? Devamlı surette Allah yolunda atının dizginlerine yapışıp cihatta ve hizmette olandır. Ondan sonra kim olduğunu söyleyeyim mi? O kimse ki, küçük sürüsü ile bir vadiye çekilmiş, koyunlarını otlatıp üzerine farz olan vazifeleri yerine getirmektir.

(Müslim, İmare: 125)