“Zulüm yapmaktan sakının. Çünkü zulüm kıyamet gününde zâlime zifirî
karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden önce
yaşayan insanları, birbirini boğazlamaya ve dokunulmaz haklarını
çiğnemeye götürmek suretiyle perişan etmiştir.”

* * Müslim, Birr 56