Medine’de bir anne sokağa kaçan çocuğunu eve getirebilmek için “Gel bak sana ne vereceğim?” demektedir. Olaya şahid olan Hz. Muhammed (asv) sorar:
“Çocuğa ne vereceksin?”
Anne “hurma vermek istediğini” söyleyince de uyarır:
“Dikkat et! Sana gelir ve ona bir şey vermeyecek olursan, senin için bir yalan günahı yazılır.”[17]

[17]İbrahim Refik, a.g.e., s.43