Enes radıyallahu anh çocukların yanından geçerken onlara selâm verdi ve:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çocuklara böyle selâm verirdi, dedi.

* Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbni Mâce