“İnsan ihtiyarlasa bile, onun iki duygusu hep genç kalır: Biri çok kazanma hırsı, öteki çok yaşama arzusu” 

(Buhârî, Rikak 5; Müslim, Zekât, 115)