Hz. Hatice (r.anha) vefat edeli yıllar olmuştur. O, Mekke topraklarında yatmaktadır. Hz. Muhammed (asv) ise hicret ederek Medine’ye gelmiştir. Hatice (r.anha)’nin arkadaşlarından bir kadın da hicret edenler arasındadır. Hizmetçisi Malik oğlu Enes’in anlatımıyla Hz. Muhammed (asv)’e bir şey hediye edildiğinde çoğu kez, gelen hediyeyi o kadına yollamakta ve:
“Çünkü o Hatice’nin arkadaşı idi, Hatice’yi çok severdi.” demektedir.
Hz. Muhammed (asv), Hatice (r.anha)’yi, ilk göz ağrısını hiç unutamamıştır.[5]

[5]Kadı iyaz, Şifa-yı Şerif, s.126.