“Kurban etlerini istediniz kadar yiyiniz, kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah’tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki, bu bayram günleri; yeme, içme ve Allah’ı zikretme günleridir.” 

(Ebû Dâvud, Edâhî, 9-10/2813, 2812)