“Artık Allah’tan korkup-sakının ve bana itaat edin.”

“Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum;

“Siz burada güvenlik içinde mi bırakılacaksınız?”

“Bahçelerin, pınarların içinde,”

“Ekinler ve yumuşak tomurcuklu göz alıcı hurmalıklar arasında?”

“Dağlardan ustalıkla zevkli evler yontuyorsunuz.”

“Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin.”

“Ve ölçüsüzce davrananların emrine itaat etmeyin.”

(Şuarâ Sûresinin 144-151. Ayetleri)