“ İşleyene, daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah, zulüm ve sıla-ı rahmin koparılmasıdır; bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir.”