“Allah katında zilhiccenin ilk on gününden daha faziletli olan gün yoktur”
(1) İbn Hibbân, Sahîh, 2/562.