Enes’in (r.a.) naklettiğine göre:
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Hiçbir kul, (Abdul Varis’in hadisinde: Kişi) ben kendisine aile efradından, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 62