Ebu Zerr (r.a.)
Allah Resulü’nü (a.s.) şöyle derken işittiğini nakletmiştir: “Herhangi bir kimse bile bile babasından başkasına ait olduğunu ileri sürerse muhakkak nankörlük etmiş olur. Kendisine ait olmayan bir şeyi iddia eden, bizden değildir ve o kişi ateşte oturacağı yere hazırlanmalıdır. Her kim öyle olmadığı halde bir kimseyi kâfirlikle itham eder yahut ona Allah’ın düşmanı derse, dediği söz kendisine döner.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 93