Onlara İbrahim’in haberini de aktar-oku:

Hani, babasına ve kavmine: “Siz neye kulluk ediyorsunuz?” demişti.

Demişlerdi ki: “Putlara tapıyoruz, bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz.”

Dedi ki: “Peki, dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı?”

“Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu?”

“Hayır” dediler. “Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk.”

(Şuarâ Sûresinin 69-74. Ayetleri)