De ki:
“Rabbimin sözleri(ni yazmak) için deniz mürekkep olsa ve
yardım için bir benzerini (bir o kadarını) dahi getirsek,
Rabbimin sözleri tükenmeden önce, elbette deniz tükeniverirdi.

(Kehf Suresinin 109. Ayeti)