Denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman

1 – Gök yarıldığı zaman…
2 – Yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman…
3 – Denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman…
4 – Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman…
5 – İşte o zaman… Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.

* İnfitâr Sûresi