Birisi “Yâ Resulullah, deveyi bağlayıp da mı tevekkül edeyim,
yoksa salıverip de mi tevekkül edeyim?” diye sordu.
Peygamberimiz (SAV): “Bağla da öyle tevekkül et!” buyurdu.

(Tirmizi, S.Kıyame: 60)