Ebû Hureyre (r.a.)’dan Rasûlüllah (s.a.v.): “Şüphesiz Allah, ümmetimin fiiliyata  geçirmediği veya dile getirmediği sürece içlerinden geçen veya içlerine doğan kötü duyguları  bağışlamıştır, ” buyurmuştur.