“Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden emin olduğu kişidir.”

(Buhârî, Îman 4,5, Rikâ, 26; Müslim, Îman, 63,65; Ebû Dâvûd, Cihâd, 2; Tirmizî, Kıyâme 52, Îman 12; Nesâî, Îman 8,9)