“Ey Allah’ın Resulü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?” diye sormuştum, şöyle cevap verdiler: 

“Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!”

[Tirmizî, Zühd 61]