Ukbe İbnu Âmir (ra) anlatıyor: “ (Bir gün):
“ Ey ALLAH’ın Resûlü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?” diye sormuştum, şöyle cevap verdiler:
“ Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!”