İçine düştüğü bir hatanın pişmanlığıyla kıvranan bir insan diliyle istiğfar etmese de affolunur.

Müsnedü’ş-Şihâb, 1/264; el-Firdevs, 37 558