“Din ile dünyayı talep edenlere veyl (yazıklar) olsun.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 461)