Abdullah b. Ömer’in (r.a.) anlattığına göre:
Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu: “Kişi (din) kardeşine kâfir dediği zaman muhakkak ikisinden biri o küfür kelimesini üzerine alarak dönmüştür (Küfür kelimesi ikisinden birisi üzerinde kalır).”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 91