Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz. En iyiyi yapmaya çalışınız…”

(Buhârî, Îmân, 29. Nesâî, Îmân, 28)