Temimu’d-Dâri (ra) anlatıyor: Resulullah (sav):
“ Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!” demiştir. Biz sorduk:
“Ey ALLAH’ın Resûlü! Kimin için hayırhah olmaktır?”
“ ALLAH için, ALLAH’ın kitabı için, Resûlü için ve Müslümanların imamları ve hepsi için!” buyurdular.”