Bedende başın yeri ne ise,
dinde namazın yeri de odur.

(El-Mu’cemü’l-Evsat, 2/383; Mecmeu’z-Zevaid, 1/292)