Kim dinimizde olmayan bir yenilik çıkarırsa, o reddolunmuştur.

(Buhari, Sulh: 5)