“İki haslet vardır, bunlar kimde bulunursa ALLAH onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder:
* Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak.
* Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, ALLAH’ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek.
İşte böyle olan kimseyi ALLAH şükredici ve sabredici olarak yazar.
Kim de diyanette kendinden aşağıda olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, ALLAH onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.”