Muâz İbni Enes el-Cühenî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, cuma günü imam hutbe okurken dizleri dikip oturmaktan nehyetmiştir.

* Ebû Dâvûd, Salât 228; Tirmizî, Cum’a 18