77 – De ki: “Ey Ehl-i kitap! Dininize ait konularda haksız yere haddi aşmayın.

Daha önce gelip geçenlerden hem kendisi sapmış, hem bir çok insanları da saptırmış olan atalarınızın

ve şimdiki durumda da doğru yoldan sapan birtakım kimselerin heva ve hevesine uymayın. [9,30]