Doğruluğa sarılınız.
Şüphesiz ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür.
İnsan doğruyu söyleye söyleye,
neticede Allah katında sıddîk yani doğru sözlü mertebesine yazılır.

(Ebu Davud, Edep: 80)