“Emrolunduğun gibi dosdoğru olmaya devam et!”

* Hûd sûresi (11), 11