Ahiret hayatına nispeten dünya hayatı, birinizin parmağını denize daldırması gibi bir şeydir.

Parmağını denize daldıran baksın bakalım, ne kadar su vardır parmağında?

Tirmizi, Zühd: 15