“Zamanındaki dünya kadınlarının hayırlısı Meryem’dir. İslâm ümmetinin kadınlarının hayırlısı da Hatîce’dir.”

(Buhârî, Enbiyâ45; Müslim, Fedâilü’s-sahâbe 69)