“Kıyamet günü, dünyada büyük diye tanınan iriyarı bir adam çıkagelir. Halbuki onun Allah yanında sinek kanadı kadar bile değeri yoktur.”

* Buhârî, Tefsîru sûre (18), 6; Müslim, Münâfikûn 18