İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “(Bir zat) Resulullah (sav)’ın yanında öğürmüştü, ona:
“ Öğürtünü bizden uzak tut. Zira, dünyada insanların en çok doymuş olanları, kıyamet günü en çok aç kalacak olanlardır.” buyurdular.”