Sabah namazının iki rekat sünneti hakkında: “O iki rek’at bana dünyadaki her şeyden daha çok sevimlidir.”[5]

[5]Müslim, Kitabu Salâti’l-Müsafirin, 14.