Önde gelen vahiy yazıcılarından Sabit oğlu Zeyd anlatmaktadır:
“Ben Hz. Muhammed (asv) ‘in komşusu idim. Ona vahiy indiği zaman bana haber gönderirdi. Ben de, gider vahyi yazardım. Biz Onun yanında dünyadan konuştuğumuzda o da dünyadan, ahiretten konuştuğumuzda o da ahiretten, yemekten konuştuğumuzda o da yemekten konuşurdu. Demek istiyorum ki bize uymakta ve bizim seviyemize inmekteydi.”[20]

[20]M. Yusuf Kandehlevi. a.g.e., III/123.