“Dünyâdan sakının. Nefsimi yed-i kudretinde tutan Allah’a yemin ederim ki, o Hârût ve Mârût’tan daha çok sihirlidir.”

(Münâvî, I, 139)