Eğer dünyanın Cenâb-ı Hakk’ ın yanında bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı,
kâfire ondan bir yudum su bile içirmezdi.

(Tirmizi, Zühd: 13)