Bu müminden dünyaya ait sıkıntılardan birini giderenin ahirete ait bir sıkıntısını da Allah giderir.

(Buhari, Mezalim, 3; Müslim, Birr 59)