Kusur peşinde koşan, durmadan laf getirip götüren kimseye boyun eğme!.”

* Kalem sûresi (68), 11